Contact Us

E-mail: award.cgd@red-dot.cn
WeChat ID: cgdaward
Add: Red Dot Design Museum Xiamen, No.117 Xiang Yun Yi Road, Xiamen, 361011, China